สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 53


           เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2560  สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 53 

           เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปีและการแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา 

           ณ  ห้องประชุมพราวภัสสร  โรงเรียนหนองไผ่


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  17
Visits:  117,446
Today:  24
PageView/Month:  1,197