สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม

ระหว่างวันที่  19 - 20  ธันวาคม  2560

ณ  เมธาวดี  รีสอร์ท  อำเภอหนองไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  96,780
Today:  91
PageView/Month:  1,203