สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์

ระหว่างวันที่  16 - 18  พฤษภาคม  2561

ณ  เมธาวดี รีสอร์ท  อำเภอหนองไผ่

 


                              

          

              

          

          

 
Online:  1
Visits:  125,528
Today:  19
PageView/Month:  571