สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 53


         เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่ 54 

         เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปีและการแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา 

         ณ  ห้องประชุมพราวภัสสร  โรงเรียนหนองไผ่

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            

 
Online:  2
Visits:  93,081
Today:  94
PageView/Month:  1,468