สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างรายปี                                   
การจัดชั้นสมาชิก ปี 2561/2562 
การจัดชั้นสมาชิก ปี 2560/2561 
 ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ , ออมทรัพย์พิเศษ 
ประกาศจำหน่ายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
การตัดจำหน่ายรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  ตั้งแต่ปี  2542 - 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างรายปี 
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างรายปี 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ยกเลิกการขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประกาศขยายเวลาในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรฯ 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวันเติมน้ำมัน 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมฯ   

 

 

 
Online:  1
Visits:  115,577
Today:  85
PageView/Month:  1,608