สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

โครงการการพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ความสำเร็จ

 

สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง โดยกิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้ วิธีการจัดทำแผนงานไปสู่การปฎิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอของกลุ่ม นำเสนอความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก  นำเสนอการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง นำเสนอรูปแบบบุคลิก กิจกรรมการทำงานเป็นทีม กิจกรรมการสื่อสาร นำเสนอวิธีการทำแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT การนำเสนอแนวทางต่อผู้บริหาร  พร้อมเสนอแนวคิดพัฒนาสหกรณ์และกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Online:  3
Visits:  115,576
Today:  84
PageView/Month:  1,607