สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์" 

 

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์" เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ จัดทำแผนแก้ไขปัญหาและแผนการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

 


 
Online:  1
Visits:  115,574
Today:  82
PageView/Month:  1,605