สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

 

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงโค กระบือ


             วันที่ 12 กันยายน 2562 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกเลี้ยงโค กระบือ  ให้แก่สมาชิกที่สนใจเข้าร่วม

     โครงการฯ ได้รับทราบ 

             

             

             

             

             

             

 

 
Online:  2
Visits:  132,892
Today:  82
PageView/Month:  954