สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ร่วมงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2563 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สาขาท่าแดง

 

 

          

 

          

 

          

 

     

 
Online:  1
Visits:  139,316
Today:  6
PageView/Month:  2,115